Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  28 kwietnia rusza nowy konkurs, w którym maksymalna kwota grantu to równowartość 800 tys. zł.

  Pilotaż „Przemysłu 4.0” jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną na terytorium Polski.

  Konkurs adresowany jest do firm produkcyjnych.

   CEL FINANSOWANIA: Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w pilotażowych działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0

  Wnioski będzie można składać od 15 czerwca do 30 czerwca 2021 r. Program jest finansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

   


  Pobierz Kartę projektu:

  POBIERZ


   

   

  Czym jest przemysł 4.0.?

   

  Za start czwartej rewolucji przemysłowej przyjmuje się 2013 rok, jednak termin przemysł 4.0 został użyty po raz pierwszy w 2011 podczas międzynarodowych targów Hannover Messe.

   

  Wśród podstawowych wytycznych uwzględniono:

   

  • pomysł rozwoju globalnych sieci obejmujących maszyny, systemy magazynowe i urządzenia produkcyjne do postaci systemów cyber-fizycznych,
  • rozwój inteligentnych maszyn, systemów magazynowania i urządzeń produkcyjnych zdolnych do autonomicznej wymiany informacji, wyzwalania działań i wzajemnej kontroli,
  • doskonalenie procesów przemysłowych związanych z projektowaniem, produkcją, zarządzaniem materiałami i łańcuchem dostaw, a także cyklem życia produktu,
  • projektowanie, uruchamianie i rozwój inteligentnych fabryk i produktów,
  • rozwój nowoczesnych metod komunikacji i diagnostyki obiektów przemysłowych (obejmujących swoim zakresem jednoznaczną identyfikację oraz lokalizację awarii w czasie rzeczywistym, gromadzenie danych historycznych i bieżących stanów operacyjnych).

   

  Na czym polega transformacja w kierunku przemysłu 4.0?

   

  Jest to proces polegający na projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu nowych, cyfrowych, zintegrowanych systemów w zakresie procesów, produktów lub modeli biznesowych, wykorzystujących rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami, z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, do projektowania, zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub związanych z nimi procesów logistycznych

   

  Dlaczego warto wziąć udział w naborze?

   

  Pozyskane fundusze pomogą firmie na:

   

  – określenie trendów rynkowych w zakresie transformacji cyfrowej

  – analizę przedsiębiorstwa wraz z określeniem poziomu wykorzystania technologii cyfrowych

  – zaplanowanie działań zmierzających do zmiany modelu pod kątem wykorzystania technologii cyfrowych.

   

  Analiza przedsiębiorstwa może dotyczyć m.in. technologii produkcji, poziomu automatyzacji i robotyzacji procesów, cyfryzacji produktów i procesów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych (sprzedażowych, magazynowych, dystrybucyjnych, marketingowych, HR itp.), integracja danych w firmie, cyberbezpieczeństwo, strategia cyfrowa, przywództwo, kultura organizacji, zarządzanie kompetencjami pracowników.

   

   

  Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

   

  – usługę polegającą na opracowaniu „mapy drogowej” (refundacja kosztów)

  usługi doradcze związane z jej wdrożeniem,

  – zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wprowadzenia w życie wybranego obszaru transformacji,

  – nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

   

  Technologie, które mogą otrzymać dofinansowanie to: Big Data oraz działania związane z analizą danych, roboty przemysłowe, przemysłowy internet rzeczy, integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS), cyberbezpieczeństwo, chmura obliczeniowa, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja, blockchain oraz druk addytywny (druk 3D).

   

   

  Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł.

   

  Całkowity budżet przewidziany w konkursie to 20 mln zł.

   

  Obligatoryjny wkład własny wynosi min. 15 proc.

   

  Nabór potrwa od 15 czerwca 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

   


  Pobierz Kartę projektu:

  POBIERZ


   

  W celu weryfikacji możliwości otrzymania wsparcia zapraszamy do kontaktu z Działem doradztwa unijnego i krajowego poprzez poniższy formularz.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting