Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Dokonaliśmy dużej aktualizacji mapy dotacji na naszej stronie. Poniżej przedstawiamy listę zupełnie nowych konkursów w ramach Programów Regionalnych, listę zaktualizowanych konkursów oraz listę konkursów, w których zaktualizowano daty naborów.

   

   

  NOWE KONKURSY:


   

  RPO Łódzkie Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje NOWY

  Start konkursu: 04.07.2024 r. – 19.09.2024 r.

  Możliwość dofinansowania: Zakup usługi badawczej, która bezpośrednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii przedsiębiorstwa, z możliwością wdrożenia.

  Szczegóły: https://nowedotacjeunijne.eu/rpo-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-i-innowacje/

   

  RPO Łódzkie Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje NOWY

  Start konkursu: Grudzień 2024 r. –  styczeń 2025 r.

  Możliwość dofinansowania: Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

  Szczegóły: https://nowedotacjeunijne.eu/rpo-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-i-innowacje-2/

   

  RPO Opolskie Wdrożenie B+R przez MŚP NOWY

  Start konkursu: 31.10.2024 r. – 21.11.2024 r.

  Możliwość dofinansowania: Inwestycje w środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi

  Szczegóły: https://nowedotacjeunijne.eu/rpo-opolskie-konkurencyjne-inwestycje-dla-msp/?preview=true

   

  RPO Śląskie Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji NOWY

  Start konkursu: 27.06.2024 r. – 12.09.2024 r.

  Możliwość dofinansowania: Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie prac badawczo-rozwojowych realizujących badania przemysłowe i prac eksperymentalno-rozwojowych, prac badawczo-rozwojowych realizujących badania przemysłowe i prace eksperymentalno-rozwojowe wraz z modułem wdrożeniowym

  Szczegóły: https://nowedotacjeunijne.eu/rpo-badania-rozwoj-i-innowacje-w-przedsiebiorstwach-na-rzecz-transformacji/?preview=true

   

  RPO Warmińsko-mazurskie Konkurencyjne i innowacyjne MŚP NOWY

  Start konkursu: 02.10.2024 r. – 27.10.2024 r.

  Możliwość dofinansowania: Wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych

  Szczegóły: https://nowedotacjeunijne.eu/rpo-konkurencyjne-i-innowacyjne-msp/?preview=true

   

  RPO Warmińsko-mazurskie Konkurencyjne i innowacyjne MŚP NOWY

  Start konkursu: 02.08.2024 r. – 30.08.2024 r.

  Możliwość dofinansowania: Wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju

  Szczegóły: https://nowedotacjeunijne.eu/rpo-konkurencyjne-i-innowacyjne-msp-2/?preview=true

   

  RPO Świętokrzyskie Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R NOWY

  Start konkursu: 26.08.2024 r. – 07.10.2024 r.

  Możliwość dofinansowania: Wsparcie prac B+R realizowane przez przedsiębiorstwa  mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

  Szczegóły: https://nowedotacjeunijne.eu/rpo-wsparcie-dzialalnosci-przedsiebiorstw-w-zakresie-br/?preview=true

   

   

  ZAKTUALIZOWANE KONKURSY:


   

  RPO Podkarpacie Wsparcie MŚP – dotacja AKTUALIZACJA

  Start konkursu: 30.09.2024 r. – 15.11.2024 r.

  Możliwość dofinansowania: Wdrożenia prac B+R, projektów inwestycyjnych

  Szczegóły: https://nowedotacjeunijne.eu/rpo-wdrozenia-prac-br-i-innowacji-przez-msp/?preview=true

  RPO Dolnego Śląska Transformacja gospodarcza AKTUALIZACJA

  Start konkursu: 20.12.2024 r. – 30.01.2025 r.

  Możliwość dofinansowania: Finansowanie prac B+R; Wsparcie inwestycyjne dla MŚP w zakresie wdrożenia wyników prac B+R; Podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania infrastruktury B+R

  Szczegóły: https://nowedotacjeunijne.eu/rpo-inwestycje-w-infrastrukture-przedsiebiorstw-cieplowniczych/?preview=true

   

   

  ZAKTUALIZOWANE DATY KONKURSÓW:


   

  RPO Lubelskie Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw  DATY

  Start konkursu: 04.07.2024 r. – 30.08.2024 r.

  Możliwość dofinansowania: B+R; Prace przedwdrożeniowe; Zaplecze badawczo – rozwojowe; Rozwój kompetencji; Wdrożenie wyników B+R

  Szczegóły: https://nowedotacjeunijne.eu/fundusze-europejskie-dla-lubelskiego-2021-2027/?preview=true

   

  RPO Łódzkie Wdrożenie wyników B+R DATY

  Start konkursu: 02.07.2024 r. – 12.09.2024 r.

  Szczegóły: https://nowedotacjeunijne.eu/rpo-wdrozenie-wynikow-br/?preview=true

   

  RPO Łódzkie Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 DATY

  Start konkursu: 26.09.2024 r. – 08.11.2024 r.

  Możliwość dofinansowania: Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0  i gospodarki opartej na danych, zwiększających zaawansowanie technologiczne i zdolność do wdrażania innowacji, w szczególności automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji.

  Szczegóły: https://nowedotacjeunijne.eu/rpo-zwiekszenie-konkurencyjnosci-msp-2/?preview=true

   

  RPO Łódzkie Gospodarka w transformacji DATY

  Start konkursu: październik 2024 r. – listopad 2024 r.

  Możliwość dofinansowania: Wsparcie inwestycji służących zagospodarowaniu terenów zdegradowanych lub pogórniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych,  w tym m.in. z zakresu OZE, inwestycji przemysłowo-usługowych.

  Szczegóły: https://nowedotacjeunijne.eu/rpo-gospodarka-w transformacji/?preview=true

   

  RPO Małopolska Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R DATY

  Start konkursu: 21.08.2024 r. – 07.01.2025 r.

  Możliwość dofinansowania: Prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia; Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem

  Szczegóły: https://nowedotacjeunijne.eu/fundusze-europejskie-dla-malopolski-2021-2027/?preview=true

   

  RPO Podkarpacie Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw DATY

  Start konkursu: 30.09.2024 r. – 15.11.2024 r.

  Możliwość dofinansowania: Koszty wynagrodzenia personelu i inne koszty badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, podwykonawstwo, sprzęt laboratoryjny, materiały i surowce do badań, zewnętrzne usługi badawczo-rozwojowe.

  Szczegóły: https://nowedotacjeunijne.eu/rpo-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw/?preview=true

   

  RPO Wielkopolska Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach DATY

  Start konkursu: 10.06.2024 – 16.08.2024

  Możliwość dofinansowania: Wsparcie poprawy energetycznej przedsiębiorstw i upowszechnienie GOZ; podniesienie efektywności energetycznej w MŚP.

  Szczegóły: https://nowedotacjeunijne.eu/rpo-wsparcie-inwestycji-w-msp-i-duzych-przedsiebiorstwach/?preview=true

   

  RPO Dolnego Śląska Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej dla MŚP DATY

  Start konkursu: 07.10.2024 r. – 08.11.2024 r.

  Możliwość dofinansowania: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej dla MŚP.

  Szczegóły: https://nowedotacjeunijne.eu/rpo-tworzenie-i-rozwoj-infrastruktury-biznesowej-dla-msp/?preview=true

   

  RPO Zachodniopomorskie Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw DATY

  Start konkursu: od 30 września 2024 r. do 29 listopada 2024 r.

  Możliwość dofinansowania: Dofinansowanie można uzyskać na realizację kompleksowego projektu badawczo – rozwojowego

  Szczegóły: https://nowedotacjeunijne.eu/rpo-kompleksowe-projekty-br-przedsiebiorstw/?preview=true

   

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting