Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Przedstawiamy Państwu informację o Funduszu Termomodernizacji i Remontów, który utworzony został w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

   

  Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe.

  Dostępne formy pomocy:

  • premia termomodernizacyjna
  • premia remontowa
  • premia kompensacyjna

  PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA Z FTiR

  Kto może być beneficjentem?

  Właściciele lub zarządcy:

  • budynków mieszkalnych,
  • budynków zbiorowego zamieszkania, przez które rozumie się: domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy emeryta i rencisty, domy dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i klasztory,
  • budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych do zadań publicznych,
  • lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła.

  bez względu na status prawny należą więc do nich np.:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
  • towarzystwa budownictwa społecznego,
  • spółki prawa handlowego,
  • osoby fizyczne.

  Wysokość dofinansowania:

   

  • 16% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
  • 21% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z montażem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE),
  • dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego przy realizacji termomodernizacji budynków z tzw. „wielkiej płyty” wraz z ich wzmocnieniem.
  Przeznaczenie środków:
  • Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora.
  • Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków.

  Warunki ubiegania się o premię termomodernizacyjną:

  • przedstawienie audytu energetycznego. Audyt powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej, składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym,
  • jeśli inwestor wraz z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym przewiduje wykonanie dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynku wielkopłytowym, do wniosku należy dołączyć dokumentację wzmocnienia budynku wielkopłytowego (zawierającą informację o koszcie wykonania wzmocnienia oraz dokumentację techniczną doboru i rozmieszczenia kotew),
  • bank kredytujący podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zgodnie z własnymi procedurami, oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy oraz ustanawiając wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu,
  • kwota kredytu ma stanowić co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia i wynosić nie mniej niż wysokość przysługującej premii,
  • inwestor oświadcza we wniosku o przyznanie premii między innymi, że kredyt nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych,
  • kredyt jest uruchamiany pod warunkiem przyznania premii termomodernizacyjnej.

  Lista banków współpracujących:

  • Alior Bank S.A.
  • Bank Ochrony Środowiska S.A.
  • Bank Pocztowy S.A.
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz ze zrzeszonymi i współpracującymi Bankami Spółdzielczymi
  • BNP Paribas Bank Polska S.A.
  • Getin Noble Bank S.A.
  • Krakowski Bank Spółdzielczy
  • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
  • SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi i współpracującymi Bankami Spółdzielczymi
  • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

  Aby poznać szczegóły programu zachęcamy do kontaktu z naszym działem doradztwa. Wszelkie informacje znajdą Państwo pod tym linkiem

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting