Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Tak atrakcyjne warunki finansowania bezzwrotnego zaoferowane zostały przedsiębiorcom w ramach ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego 24 maja 2024 r. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  Wnioski aplikacyjne w ramach konkursu „Inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ” ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności będzie można składać od 25 czerwca 2024r. do 20 sierpnia 2024r.

   

   

  Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

   

  O dofinansowanie będą mogły wystąpić mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Ile można otrzymać dofinansowania?

   

  Dofinansowanie pokryje do 85% wydatków w zależności od rodzaju wydatku i pomocy.

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi 896 380 zł.
  • Maksymalna wartości wsparcia wynosi 3 500 000 zł.
  • Maksymalna wartości kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi 4 481 900 zł.

   

  Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

   

  • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych (prace budowlane, remonty);
  • zakup lub zaprojektowanie nowych technologii;
  • zakupy inwestycyjne (np. zakup środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane, zakup wyposażenia, zakup oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn, zakup robót i materiałów budowlanych);
  • szkolenia, przekwalifikowanie pracowników.

   

  Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.

  Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nie może być zaplanowane później niż w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku o objęcie projektu wsparciem.

  Z kolei jego zakończenie nie może wykraczać poza datę 31 marca 2026 r.

   

  Rodzaje przedsięwzięć które mogą zostać objęte dofinansowaniem:

   

  W ramach ogłoszonego konkursu można dofinansować przedsięwzięcia przynoszące wymierne korzyści ekonomiczne lub środowiskowe dla Wnioskodawcy i jego otoczenia gospodarczego w zakresie:

  • zwiększenia efektywności energetycznej w procesach produkcyjnych i operacyjnych
  • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
  • bardziej wydajnej gospodarki materiałowej
  • zmniejszenia ilości odpadów lub ponownego ich wykorzystania lub recyklingu,
   w tym ukierunkowania działalności przedsiębiorstwa na zasadę zerowej ilości odpadów (Zero Waste)
  • zmniejszenia śladu węglowego, wodnego, środowiskowego
  • optymalizacji zużycia energii
  • uniknięcia kar i opłat za wprowadzanie odpadów do środowiska,
  • większego zaangażowania pracowników w poprawę efektów działalności prośrodowiskowej
  • wprowadzenia rozwiązań z zakresu: Społecznej odpowiedzialności biznesu lub rozwiązań dotyczących zasady: Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny

   

  Co można sfinansować?

   

  Wsparciem mogą zostać objęte przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa (np. ograniczenie pobierania surowców pierwotnych), zwiększenie efektywności energetycznej (np. izolacja termiczna albo używanie energooszczędnych urządzeń) oraz transformacja w kierunku zerowej ilości odpadów (np. zamknięcie łańcuchów dostaw, w których odpad staje się produktem).

  „Przedsięwzięcia, które spełniają jednocześnie kilka powyższych celów, będą dodatkowo premiowane, aby wnioskodawcy przygotowali przedsięwzięcia uwzględniające z jednej strony wpływ ich działalności na otoczenie gospodarcze i środowiskowe, a z drugiej strony znaleźli optymalne technologie umożliwiające wpisanie przedsiębiorstwa w nurt transformacji swojej działalności w kierunku ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Dofinansowanie mają szansę otrzymać projekty odpowiadające na regulacje unijne i krajowe, w tym „Mapę drogową transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego”

   

  Celem finansowania jest ułatwienie transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) poprzez wsparcie projektów wpisujących się w regulacje unijne (CEAP 2020) i krajowe.

   


  Przydatne informacje

   Zapoznaj się z projektami dla firm produkcyjnych, które do tej pory z sukcesem zrealizowaliśmy dla naszych klientów:

  https://najdaconsulting.pl/oferta/dofinansowanie-unijne-dla-firm-produkcyjnych/


   

  Więcej informacji udzieli Państwu

  Magdalena Obuchowicz

  Specjalista ds. projektów unijnych

  Tel. 451 146 355

  m.obuchowicz@najdaconsulting.pl

   

   

   

   

   

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting