Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  W związku z trwającą drugą rundą naboru w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności działanie „A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności” przypominamy o zasadach naboru.

   


  Przypominamy o możliwości bezpłatnej weryfikacji możliwości otrzymania dofinansowania – zachęcamy do wypełnienia ankiety: Sprawdź możliwość dofinansowania!


   

  Kto może aplikować?

  W ramach naboru mogą aplikować Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura. Weryfikowane będą kody PKD przeważającej działalności Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym wg stanu na dzień 31.12.2019 lub najpóźniej wprowadzone do dnia 20.03.2020 r. O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą we wskazanych w regulaminie kodach PKD nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy następujących po sobie w terminie między 20.03.2020 r. a 15.05.2022 r. a także na dzień składania wniosku o udzielenie wsparcia.

   

  Kto może ubiegać się o wsparcie?

  O wsparcie mogą ubiegać się MŚP, które wykażą, iż w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 %, liczonych rok do roku. Spadki liczone są dla całej działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę – w przypadku prowadzenia pełnej księgowości wartość obrotów ustala się na podstawie przychodów netto ze sprzedaży, w przypadku książki przychodów i rozchodów należy uwzględnić wartość sprzedanych towarów i usług z kolumny 7, natomiast w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy uwzględnić łączną wartość przychodów widniejących w deklaracji PIT-28.

  Jeżeli działalność Wnioskodawcy w 2020 roku była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy, Wnioskodawca wykazujący spadek obrotów w roku 2021, dokonuje porównania tego spadku w stosunku do roku 2019.

   


  Przypominamy o możliwości bezpłatnej weryfikacji możliwości otrzymania dofinansowania – zachęcamy do wypełnienia ankiety: Sprawdź możliwość dofinansowania!


   

  W jakiej wysokości możemy otrzymać dofinansowanie?

  Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 000,00 zł z kolei maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP wynosi 540 000,00 zł. Minimalna kwota wsparcia na przedsięwzięcia MŚP wynosi 50 000,00 zł. Maksymalna intensywność wsparcia przedsięwzięcia MŚP nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowalnych.

  Wsparcie na realizację przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w ramach pomocy de minimis.

  Wsparcie przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP.

  Poniżej publikujemy aktualny wykaz kodów PKD.

   


  Pobierz aktualny Wykaz PKD

   

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting