Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Już w październiku rozpocznie się nabór w ramach Działanie 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw. Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskiego. Wspierane będą projekty B+R realizowane samodzielnie oraz projekty realizowane we współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub z organizacjami badawczymi.

   

  Działanie ukierunkowane jest na rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw zarówno tych rozpoczynających, jak i rozwijających prowadzenie własnej działalności badawczo-rozwojowej.

  Wsparcie można uzyskać na cały proces powstawania innowacji, od koncepcji do wdrożenia, z zastrzeżeniem, iż wyłącznym etapem projektu nie może być wyłącznie rozpoczęcie produkcji.

   

  Realizowane projekty mogą składać się z następujących modułów:

  • B+R,
  • Zaplecze badawczo-rozwojowe,
  • Prace przedwdrożeniowe,
  • Wdrożenie wyników B+R (wsparcie udzielane będzie w formie dotacji warunkowej),
  • Rozwój kompetencji.

  Planując przedsięwzięcie wybieramy odpowiednie moduły na miarę potrzeb, przy czym wyłącznie Moduł B+R jest obligatoryjny.

   

  Przed opublikowaniem naboru znamy ogólny zakres dofinansowania projektów:

  Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych Modułu B+R wynosi 5 mln zł.

  Moduł Wdrożenie wyników B+R musi obejmować mniej niż 50% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

  Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 100% wydatków kwalifikowanych. Wysokość dofinansowania zazwyczaj będzie znacznie niższa, uzależniona jest bowiem od wielkości przedsiębiorstwa, a także zróżnicowana dla poszczególnych modułów projektu.

   


  Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

  Duże, Małe, Mid caps, Mikro, Small mid caps i Średnie przedsiębiorstwa z zachodniopomorskiego.


   

  Pamiętajmy, że wsparciem w ramach działania objęte będą wyłącznie przedsięwzięcia realizowane w obszarach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego:

  • Inteligentne metody wytwarzania wyrobów i maszyn,
  • Przetwórstwo naturalne nowej generacji,
  • Produkty chemiczne dla zrównoważonego rozwoju,
  • Technologie i usługi przyszłości, Niebieska gospodarka i zielony transport,
  • Turystyka i jakość życia
  • oraz uzupełniająco w specjalizacjach wyłaniających się z Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO).

   

  Całkowita pula środków w konkursie to ponad 47 mln zł

   

  Więcej informacji przekaże Państwu nasz dział doradczy – zapraszamy do kontaktu!

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting